TRENDING
Next
Prev

ತುಳುಭಾಷೆಗ್ ರಾಜ್ಯೊಡು ಮಾನಾದಿಗೆ‌ ತಿಕ್ಕೊಡು‌ ಪಂದ್ ಒತ್ತು ಮಂತ್ರಿಲೆಗ್ ತುಲು ಅಕಾಡೆಮಿದ‌ ಗುರ್ಕಾಲು ಮನವಿ ಮಲ್ತೆರ್

ಬೆಂಗ್ಳೂರ್: ತುಳುಭಾಷೆಗ್ ರಾಜ್ಯೊಡು ಮಾನಾದಿಗೆ‌ ತಿಕ್ಕೊಡು‌ ಪಂದ್ ಒತ್ತು ಮಂತ್ರಿಲೆಗ್ ತುಲು ಅಕಾಡೆಮಿದ‌ ಗುರ್ಕಾಲು ಮನವಿ ಮಲ್ತೆರ್

ತುಳು ಭಾಷೆನ್ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದೊಗ್ ಸೇರವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಮಾನಿಲೇನ ಪೊರ್ಂಬಾಟೋಗು ನನಾತ್ ತಾಕತ್ ನ್ ದಿಂಜಾವುನೇ ಬೇಲೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕೋ ತುಳುಸಾಹಿತ್ಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾಲು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್.

READ ALSO

ತುಳು ಅಪ್ಪೆಭಾಷೆಗ್ ಸ್ಥಾನಮಾನೋ ಕೊರೋಡು ಪಂಡುದು ರಾಜ್ಯೋದ ಒತ್ತುಮಂತ್ರಿಲಾಯಿನ ಡಾ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಉಂಬೆರೆಗ್ ಒಲೆ ಕೊರಿಯೆರ್.

ಈ ಸಂದರ್ಬೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪದುಕೆರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆರ್.