ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೋ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಘಟಕೋದ ಉದ್ದೀಪನೆದ ಕೂಡುಪಟ್ಟಾಂಗ ಬುಕ್ಕ ಕೂಟದ ಪೊಸ ಪದುಕೆರೆನ್ ಆಯ್ಕೆ

ಕೆರ್ವಾಶೆ : ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೋ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಘಟಕೋದ ಉದ್ದೀಪನೆದ ಕೂಡುಪಟ್ಟಾಂಗ ಕಾರ್ಲ ಮಾಗಣೆದ ಘಟಕೋದ ಗುರಿಕಾರ್ ಆಯಿನಾ ಸಂದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇಂಬೆರ್ನಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರೊ ಕೆರ್ವಾಶೆಡ್ ಇನಿ ನಡತ್ತುಂಡು.

ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೋ ಉದಿಪು ಗುರಿಕಾರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಆರ್. ಜೆ. ಉಂಬೆರ್ ಲೇಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಸಂಘಟನೆದ ಪುಟ್ಟು, ಬುಳೆವಣಿಗೆ, ಹೋರಾಟೋಳು ಬುಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆದ ಧ್ಯೇಯೋ ಉದ್ದೇಶೊಲೆನಾ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಬತ್ತುನಾ ಬಿನ್ಯೇರೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

READ ALSO

ಬೊಳ್ತೇರ್ ಮಾಗಣೆದ ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೋದ ಗುರಿಕಾರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬೋ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾದ್ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಸುಧೀರ್ಘೋ ಪೋರ್ಂಬಾಟಗು ತುಳುವೇರ್ ತಯಾರಾವೋಡು ಪಂಡುದು ತೆರಿಪಾಯೇರ್.

ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೋದ ತರ್ಕ ಘಟಕೋದ ಗುರಿಕಾರ್ ವಕಿಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಎಂ. ಪಾತೆರ್ದು ತುಳುನಾಡ್ ರಾಜ್ಯೋ ಪುಟ್ಟುಪಾಡುನವೇ ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟೋದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಆತುಂಡು ಪಂಡುದು ತೆರಿಪಾಯೆರ್.

ಸಂಘಟನೆದ ಪದುಕೆರ್ ನವಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಯನಬೈಲ್, ಸಂದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಜಯರಾಮ್ ಬಂಗೇರ, ಶಶಿಧರ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಪಾತೆರ್ಯೆರ್

ಬುಕ್ಕ ಪೊಸ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಘಟಕೋನ್ ಉದ್ದೀಪನೆ ಮಲ್ತೇರ್.

ಪೋಸ ಘಟಕೋದ ಪದುಕೆರ್:-

ಗುರಿಕಾರ್ : ರವೀಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್

ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ : ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅಶೋಕ್

ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ : ಶಶಿಧರ್ ಕುಲಾಲ್

ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ : ಸಂತೋಷ್, ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ

ಪಣವುದ ಪಾಲವೆರ್ : ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್

ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪದುಕೆರಾದ್ : ಜಯರಾಮ್ ಬಂಗೇರ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ .ಪಿ

ಆಡಳಿತೋ ಸಮಿತಿದ ಪದುಕೆರ್ : ರಾಮ ಮೂಲ್ಯ, ಹರೀಶ್ ಅಚಾರ್ಯ, ಜಸ್ಟಿನ್, ನಾಗೇಶ್, ಧನುಷ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಸುಧಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಚಾರ್ಯ, ಸುಜೀತ್, ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೆರ್.

ಈ ಸಂದರ್ಬೋಡು ಮಾಗಣೆ ಘಟಕೋದ ಪದುಕೆರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸೂರಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಲೇಸ್ ಡ್ ಇತ್ತೆರ್