ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಡುವೆ ಮದ್ಯಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ

READ ALSO

ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾಗಾರ ಶೈಲೇಶ್ ಉಜಿರೆಯವರ ಕೈಚಲಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರ