ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಪುಲ್ ಆಳ್ವರ ಕ್ಯಾಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಯ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಪೋಟೋಗಳು

READ ALSO

ಮಂಗಳೂರು: ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಪುಲ್ ಆಳ್ವ ಇರಾ ರವರು ಪೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಪುಲ್ ಆಳ್ವರ ಛಾಯಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಪುಲ್ ಆಳ್ವರ ಕ್ಯಾಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಪೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.