ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೇ.91.83 ಫಲಿತಾಂಶ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಪ್ರಸಕ್ತ 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ.ಧ.ಮಂ.ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಟ್ಟು 49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.91.83 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎ+ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ 09ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ‘ಎ’ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ‘ಬಿ+’ ಹಾಗೂ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ‘ಸಿ+’ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳಾ.ಎಂ.ವಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರ ಪಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಗಳು:

READ ALSO

1.ಆಗ್ನೇಯ ಡಿ.ಎ 98.40%
2.ಆತ್ರೇಯ ಡಿ.ಎ 97.92%
3.ಉಜ್ವಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ 96.64%
4.ಚೇತನಾ 95.52% 5.ಬಿ ಅನನ್ಯಾ ಪ್ರಭು 95.04%
6.ಸಿಂಚನಾ ಜೋಷಿ 95.04%
7.ವಿಸ್ಮಿತಾ 95.04%
8.ಸಿಂಚನಾ 92.80%
9.ವಾಣಿಶ್ರೀ 92.64%
10.ಶೆರಿನ್.ಕೆಜಿ 91.04% 11.ವಿಕಾಸ್ ಭಟ್ 90.24%
12.ಶಮಿತಾ ಜೈನ್ 90.24% 13.ಶ್ರೀ ಸುಧನ್ವ 89.12%
14.ಸಾರ್ಥಕ್ ಜೈನ್ 88.16%
15.ರಕ್ಷಣ್.ಬಿ ರಾವ್ 86.40%
16.ತೇಜಸ್.ಪಿ.ವಿ 85.60%
17.ಸಿಂಚನಾ 85.44%

1.ಆಗ್ನೇಯ ಡಿ.ಎ 98.40%
2.ಆತ್ರೇಯ ಡಿ.ಎ 97.92%
3.ಉಜ್ವಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ 96.64%
4.ಚೇತನಾ 95.52%
5.ಬಿ ಅನನ್ಯಾ ಪ್ರಭು 95.04%
6.ಸಿಂಚನಾ ಜೋಷಿ 95.04%
7.ವಿಸ್ಮಿತಾ 95.04%
8.ಸಿಂಚನಾ 92.80%
9.ವಾಣಿಶ್ರೀ 92.64%
10.ಶೆರಿನ್.ಕೆಜಿ 91.04%
11.ವಿಕಾಸ್ ಭಟ್ 90.24%
12.ಶಮಿತಾ ಜೈನ್ 90.24%
13.ಶ್ರೀ ಸುಧನ್ವ 89.12%
14.ಸಾರ್ಥಕ್ ಜೈನ್ 88.16%
15.ರಕ್ಷಣ್.ಬಿ ರಾವ್ 86.40%
16.ತೇಜಸ್.ಪಿ.ವಿ 85.60%
17.ಸಿಂಚನಾ 85.44%