20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆಗಳು ……

ಹಲೋ….. ಬೇಗ 20ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳು…. ಮಗಳು ತಲೆ ತಿಂತಿದ್ದಾಳೆ….

ಚಿತ್ರ: ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾಗಾರ ಶೈಲೇಶ್ ಉಜಿರೆ

READ ALSO