ರಾಜ್ಯದ 48 ಪೋಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್(CVL) ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ

READ ALSO

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 48 ಪೋಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್(CVL) ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಆದೇಶೀಸಿದೆ.