ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು Live ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂವಾದ ಸಮಾರೋಪ

6 ಜುಲೈ 2020 ಸೋಮವಾರ, ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 6-7-2020 ರ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂವಾದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

READ ALSO

Live ವೀಕ್ಷಿಸಿ