ತುಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಾ. ಪಿ ಎಸ್ ಹರ್ಷ!

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಡಾ ಪಿ ಎಸ್ ಹರ್ಷರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು ತಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಡಲ ತಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಡ್ಲದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಜನಕುಲೇ,

ಪೋಯಿ ವರ್ಷ 2019 ಆಗಸ್ಟ್ 9 ತಾರೀಕ್ದಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಆದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಪೋರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪರವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಯೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲು,ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಎಂಕ್ ಮಾತ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆದ ಆಯುಕ್ತೆಯಾದ್ ಎನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆತುಂಡ್, ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲಾ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಪನಿಯರೆ ಬಯಸುವೆ. ಜನಕುಲ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ್ನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ, ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಗುರಿನ್ ಪತೊಂದು ಇಲಾಖೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೆರೆ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪೊಸ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಲು ಮಾತ ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾತುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುದೆ. ಅಧಿಕಾರಗ್ ಬತ್ತಿನಾ ಸುರೂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಬಲಪಡಿಸುನು ಎನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾದಿತುಂಡ್. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೌಡಿಸಂ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗ್ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡುನು, ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾನ್ ಉಂತಾವುನ ಕಡೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರಿಯಾ. ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನತಾನಿ ಶುರು ಆಯಿನ “ಮೈ ಬೀಟ್ ಮೈ ಪ್ರೈಡ್” ( ನನ್ನ ಗಸ್ತು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ) ಪನ್ಪುನ ಉಪಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆನುಲ ಕಂತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಬೀಟ್ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನ್ ನಾನತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತಲ್ ಆಪುನಕ ಮಲ್ತುಂಡ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್. ಈ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಸೇತುವೆಯಾದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಯಿನ ಒಟ್ಟುಗು, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತ್ ಜನಕುಲು ದೀನಾ ವಿಶ್ವಾಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಈ ಪೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾಡ್ ವಿಸ್ತರಿಸೆರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ.

ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ನಕುಲೆಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೆನ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗ್ ಕನಾಯರೆಗಾದ್ ’ಆಶಾಕಿರಣ’ ಪನ್ಪುನ ಪೊಸ ಆಯಾಮನ್ ಶುರು ಮಲ್ತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ನಕಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕಲೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸವುನಾ ಮೂಲಕ ಅಕಲೇನ್ ತಿದ್ದುನ ಕಾರ್ಯ ಅವೊಂದುಂಡು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನಾ ಜನಕುಲೆಗ್ ಕೈತಲ್ ಅಪುನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟು, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದ ವಿರುದ್ದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ, ಯುವಜನತೆಗ್ ಡ್ರಗ್ ವಿರುದ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸಾಯೆರೆ ’ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುರುತಾ ಬಾರಿಗ್ ಆನ್ ಲೈನ್ಡ್ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವಾ ಕವಾಯತ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಭಾಗಿ ಆತಿನ ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ದಕಲೆನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತುದ.

ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕುಡ್ಲದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡ್ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ, ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಒಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಸವಾಲುದ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಎದುರಾದಿತ್ತುಂಡಲ, ಇಲಾಖೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗಡ್ ಮಾತಾ ಸವಾಲುನ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾದ್ ನಿರ್ವಹಿಸುದ ಪಂದ್ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈವಿಧ್ಯ ಭರಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರರ್ದ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಇಡೀ ದೇಶಡೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಕುಡ್ಲಡು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆಯಾದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಅನುಭವನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನನು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ಏಪೊಗ್ಲ ಮರೆಪೆರಾಪುಜಿ. ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲು ತೂಪಾಯಿನ ಮೋಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನಗ್ ಯಾನ್ ಏಪಾಲ ಚಿರಋಣಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯೆನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಿಲಕ. ಅಯಿಟುಲಾ ಕೊರೋನಾದಂಚಿನ ಈ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಡ್ ಸದಾ ಎಂಕ್ ಸಹಕರಿಸಿನ ಮಾತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೊಕೆದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಕುಡೋರಾ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಕುಡ್ಲ!
ಎಂದು ವಿದಾಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Spread the love
 • Related Posts

  ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಸವಿಯುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಮಹತ್ವ

  ದೈನಂದಿನ ಸಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದೆ “ಹಬ್ಬಗಳು”. ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಸಡಗರ ಸಹಜ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಒತ್ತಡಯುಕ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಬ್ಬವೆಂಬುದು ಕೆಲವೇ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ…

  Spread the love

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚೈತ್ರೇಶ್ ಇಳಂತಿಲ ಆಯ್ಕೆ

  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆ ಜ.5 ರಂದು ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು 2024 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉದಯವಾಣಿ ವರದಿಗಾರ ಚೈತ್ರೇಶ್ ಇಳಂತಿಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ವರದಿಗಾರ ಶಿಬಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿಗಾರ…

  Spread the love

  You Missed

  ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ

  • By admin
  • July 23, 2024
  • 51 views
  ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ

  ಮಳೆಗಾಳಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮೇಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  • By admin
  • July 22, 2024
  • 141 views
  ಮಳೆಗಾಳಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮೇಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ

  • By admin
  • July 21, 2024
  • 61 views
  ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ

  ಮಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

  • By admin
  • July 21, 2024
  • 12 views
  ಮಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

  ಉಜಿರೆಯ ಕಿರಣ್ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ನಿಂದ ಸೇವಾಭಾರತಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್(ಫಾಗ್) ಯಂತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ

  • By admin
  • July 21, 2024
  • 17 views
  ಉಜಿರೆಯ ಕಿರಣ್ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್ ನಿಂದ ಸೇವಾಭಾರತಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್(ಫಾಗ್) ಯಂತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ

  ಮಂಗಳ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ನೀರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಗಾಲು

  • By admin
  • July 21, 2024
  • 142 views
  ಮಂಗಳ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ನೀರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಂಗಾಲು